Kopplingsur

Årsprogramuret WYP-4-MINI är en mikrodatorbaserad programenhet med årsprogramur.Detta innebär att man förutom de veckovis återkommande ringningarna även kan programmera in en ringning på ett bestämt datum under året.

Uret har även ett program för automatisk helgsmålsringning på lördagar efter solens nedgång.

Aktuell tid och datum visas i displayen som också används för information och instruktion vid programmering. Uret har totalt 400 styrfunktioner som kan fördelas på de 4 av varandra oberoende utgående kanalerna. Då kapaciteten är så stor kan uret i de flesta fall även reglera andra funktioner som fasadbelysning, värme el dyl.

Uret reglerar automatiskt omställningen mellan sommar och vintertid. En komplett instruktion på svenska medföljer.

<- Tillbaka