Radiostyrning - sändare


SÄNDARE TX401 /1 /2/3
Sändaren är avsedd för styrning och överföring av en till tre funktioner beroende på om man väljer TX 401/1,/2 eller 3.

Sändaren drivs av ett inbyggt ackumulatorbatteri, som laddas med nätdelen NÄ01.

I sändaren finns en laddningskrets, som sköter laddningen så, att även om laddningen är inkopplad hela tiden, tar batteriets celler ingen skada och batteriet är alltid fullt laddat. För att visa att batteriet är laddat och felfritt och att sändning sker, finns på sändaren en lysdiod, som lyser när sändningsknappen trycks in.

Sändarens hölje är av gjuten aluminium, som ger en god mekanisk styrka och dessutom är en utmärkt HF¬motvikt mot antennen vid den höga frekvensen.
Normalt används stubbantennen F400, som är utprovad tillsammans med höljet.

Sändarens uteffekt är 10 mW och räckvidden i fri terräng med F400 är ca 500 m.

Sändarna är godkända av Post & Telestyrelsen med nummer:
Ue960183 typ 7OTXRX-M

Tekniska data:

Kodswitch
Laddlampa
Laddkontakt

Frekvens 433.925 MHz
Modulation FM-smalband
Deviation +-2,5 Khz
Uteffekt 10 mW i 50 Ohm
Övertoner enl. ETS 300-200
Tempområde -20 +70 C
Drivspänning 7,2 V
Strömförbrukning ca 30 mA
Strömförsörjninginbyggd akk 6xGP60
Antennkontakt BNC
Antenn Stubbantenn F 400
Godkännande
Vikt 105 g
Storlek 100x50x25 mm exl antennkontakt
433.925 MHz FM-smalband<- Tillbaka