Ställdon för lucköppning

Teknisk beskrivning
12124136 VDC
permanentmagnetmotor
Rostfri stålkolvstäng
Trapetsgängad kulskruv med
hög verkningsgrad
Kompakt konstruktion med låg ljudnivå
Konstruerad för intermittent drift
Skyddsklass: IP 51

Om LA 30 styrs via en återfjädrande knapp kan donet ofta installeras utan gränslägesbrytare da konstruktionen tillåser ändlägeskörning under några sekunder.

LA 30 kombineras med strömförsörjning

LA 30 tillverkas med standardmotor alternativt S-motor vilket ger donet ett mycket brett register med alternativa hastighets / kraftförhållanden.

LA 30 kan förses med broms för att öka självlåsningen. LA 30 kan även förses med potentiometer eller pulsgivare för användning i äterkopplade system t ex parallellsystem eller styrning av parabolantenner.

Större serier kan kundanpassas med t ex kablage, alternativa fästen, slaglängd, ytbehandling m m.

<- Tillbaka